Tarieven

De huurprijzen zijn vrijblijvend. De prijzen zijn exclusief brandstof in euro's en inclusief  BTW, verzekering, autoradio en de benodigde papieren voor het reizen binnen West Europa. Het is niet toegestaan met de auto in / door voormalige Oostbloklanden of Balkan landen te rijden. Een huurdag is gelijk aan een kalenderdag. De eerste en de laatste huurdag gelden als volledige huurdagen.

 

Beschikbare wagens

De vermelde auto's zijn opgenomen in ons wagenpark. Reserveren kan uitsluitend per klasse. Type kan als voorkeur gereserveerd worden. Wij behouden ons het recht voor binnen een klasse een gelijkwaardige auto beschikbaar te stellen. De lijst van huurauto's in ons programma kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

 

Bestuurder / Huurder

De bestuurder / huurder personenauto's dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn en tenminste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. De bestuurder / huurder personenbus dient minimaal 23 jaar of ouder te zijn en tenminste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs. Rijbewijzen voorzien van NIET-Westers schrift dienen samen met een internationaal rijbewijs in Westers schrift getoond te worden. Wij verhuren uitsluitend op vertoon van een geldig rijbewijs én een recente (niet ouder dan 14 dagen) adres legitimatie in de vorm van een bankafschrift / brief belastingdienst / rekening gas licht / uittreksel bevolkingsregister op naam van de bestuurder / huurder. Legitimatie is verplicht; ook voor een eventuele tweede bestuurder. Dit kan ook digitaal op een smartphone getoond worden.

 

Verzekering en Eigen Risico

De auto's zijn gratis verzekerd met een eigen risico van € 800.- per gebeurtenis. 
Voor € 15.- per dag is het eigen risico te verlagen tot € 350.- per gebeurtenis. 
Als de huurder / bestuurder jonger is dan 24 jaar wordt het eigen risico € 1600,- per gebeurtenis. Dit is voor € 15,- te verlagen tot € 800,- per gebeurtenis.

Voor personenbussen geldt een eigen risico van € 1000,- per gebeurtenis. Voor € 17,50 per dag is het eigen risico te verlagen tot € 400.- per gebeurtenis.
Als de huurder / bestuurder jonger is dan 25 jaar wordt het eigen risico € 2000,- per gebeurtenis. Dit is voor € 17,50 te verlagen tot € 1000,- per gebeurtenis.

Lekke banden en ruitbreuk vallen geheel onder het eigen risico.

 

Betaling / Waarborg

Bij het afhalen dient het huurbedrag vooraf betaald te worden. Als borgstelling accepteren wij uitsluitend de volgende creditcards: Eurocard / Mastercard, VISA, American Express, Diner's Club. 

 

Inleveren huurauto

De auto kan de laatste huur dag tot een half uur voor sluiting tijd of de ochtend na de laatste huur dag maximaal een half uur na openingstijd worden terug gebracht.

 

Afhalen huurauto

De auto kan vanaf 8.30 uur worden afgehaald. Indien beschikbaar mag de auto de middag tevoren vanaf 16.30 uur tot een half uur voor sluiting tijd zonder extra kosten afgehaald worden.