Huurvoorwaarden Köhler Autoverhuur

Als bestuurder van één van onze huurauto’s vragen wij aandacht voor het volgende:

 • Er mag alleen in het buitenland gereden worden na toestemming van verhuurder. Er mag dan alleen gereden worden in EEG-landen en Zwitserland.
 • Er mag alleen op verharde weg gereden worden.
 • Let op dat het voertuig niet wordt overbeladen. Lading dient goed te worden vastgezet en mag niet uitsteken.
 • Waak ervoor dat het voertuig niet onnodig vervuild raakt.
 • Er mag alleen gereden worden met aanhanger of caravan na toestemming van de verhuurder.
 • Het terugbrengen van een auto buiten openingstijden kan;
  - De auto mag op de parkeerplaats worden gezet, de sleutels in de sleutelkluis.
  - U blijft in dat geval aansprakelijk tot het volgende moment van opening van het betreffende filiaal voor schade en / of diefstal.
 • Let op de hoogte van het voertuig: Bovenhoofdse schade is NIET gedekt door vermindering eigen risico!
 • Probeer dan ook te voorkomen dat u ergens tegen aan rijdt.

 

Bij schade / diefstal / verduistering :

1. Direct aangifte doen bij de Politie.

2. Europees-schadeformulier aan voor en achterkant volledig en correct invullen. 

3. Ongeval, schade, verduistering of diefstal dient binnen 24 uur gemeld te worden. Buiten onze openingstijden kan dit bij onze nooddienst die op de reguliere telefoonnummers te bereiken is. Indien schade, verduistering of diefstal is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met art 8 BOVAG algemene huurvoorwaarden is huurder volledig aansprakelijk voor de totale schade.

4. De Politie-aangifte, schadeformulier, autopapieren en autosleutels dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur, te worden ingeleverd op ons kantoor.

 

Storingen / stranding :

Bij storingen / stranding kunt u contact opnemen met telefoonnummer +31(70) 380 90 94, ook buiten openingstijden. De aanwijzingen van onze technische dienst dienen opgevolgd te worden. Onze technische afdeling zal u, al dan niet met hulp van Europese hulpdienst z.s.m. weer op weg helpen. 

Voor reparatie dient u altijd toestemming aan te vragen voor de werkzaamheden. Facturen zonder toestemming worden niet behandeld. Er dient altijd een rekening te worden uitgeschreven op naam van Köhler Autoverhuur BV, Binckhorstlaan 130, 2516 BE DEN HAAG en vermelding van BTW. Rekeningen welke niet juist zijn uitgeschreven kunnen niet worden vergoed.

De BOVAG huurvoorwaarden zijn onverminderd van toepassing.